Uitvaartverzekering

Heeft u een uitvaartverzekering?

 

Weet u niet of er een verzekering voor een uitvaart is of is de polis zoek, met de volgende link kunt u polissen opvragen. 

https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/

 

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar een vast pakket aan diensten. 

Bij overlijden regelt de verzekeraar de uitvaart in samenwerking met een aangesloten uitvaartverzorger. Mocht deze uitvaartverzorger echter niet de keuze van de nabestaanden zijn, dan hebben nabestaanden het recht om bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven dat zij gebruik willen maken van een andere uitvaartverzorger. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij hiermee akkoord gaan. 

  • Lage premie
  • Minder keuzevrijheid in de invulling van de uitvaart
  • Bij wensen buiten het pakket moet er een aanvullende verzekering afgesloten worden of nabestaanden betalen zelf bij. 

 

Natura sommenverzekering

Een natura sommenverzekering keert een bedrag uit die je alleen aan de uitvaart mag besteden. Je declareert de kosten van de uitvaart direct bij de verzekeraar. Het is mogelijke om door middel van een akte van cessie de uitvaart-kosten direct aan de uitvaartondernemer uit te laten betalen. 

  • Vrije keuze van uitvaartverzorger
  • Het bedrag mag alleen aan de uitvaart worden besteed.

 

Kapitaal uitvaartverzekering 

Als je een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, krijgen de nabestaanden een verzekerd bedrag uitgekeerd. Van dit bedrag kunnen de nabestaanden de uitvaart regelen, maar dit is geen verplichting. Het geld mag naar wens worden besteed. Met een akte van cessie zou de uitvaartkosten ook rechtstreeks betaald kunnen worden aan de uitvaartverzorger. Het restant wat overblijft wordt uitgekeerd aan nabestaanden. 

  • Volledige keuzevrijheid in invulling en uitvaartverzorger
  • Hogere premie

 

Levensverzekering

Een levensverzekering lijkt in veel opzichten op een Kapitaal uitvaartverzekering. Ook een levensverzekering keert vaak een bedrag uit bij overlijden van de verzekeringsnemer. Dit bedrag kan natuurlijk ook aangewend worden om de uitvaartkosten te voldoen, maar is hier niet altijd primair voor bedoeld. Zo zijn veel hypotheken gekoppeld aan een levensverzekering, met als doel om met de uitkering van de levensverzekering de hypotheek te kunnen aflossen bij overlijden van de hypotheeknemer.

 

Akte van Cessie

Wanneer iemand bij leven een kapitaal uitvaartverzekering heeft afgesloten, zal de verzekering bij overlijden een bedrag uitkeren dat bedoeld is voor het verzorgen van de uitvaart. Uiteindelijk zal (een groot deel van) dit bedrag terecht komen bij de uitvaartverzorger die wordt ingeschakeld door de nabestaanden. Dit is de reden dat de uitvaartverzorger de nabestaanden kan voorstellen om desgewenst een Akte van Cessie te ondertekenen. Door ondertekening gaan de nabestaanden er mee akkoord dat de uitvaartverzekering de uitkering van de kapitaal uitvaartverzekering rechtstreeks aan de uitvaartverzorger zal uitkeren om de kosten van de uitvaart te voldoen. Natuurlijk is er in de Akte van Cessie opgenomen dat, wanneer de uitkering van de kapitaalverzekering meer bedraagt dan de kosten van de uitvaart, het restbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.

 

Mocht u vragen hebben over uw uitvaartverzekering kunt u contact nemen met uw verzekering maatschappij. Heeft u andere vragen over de uitvaart, neem gerust contact  op met MiStoRia.