Sterf- en rouwbegeleiding

Sterfbegeleiding

Dood hoort bij het leven! Maar als je weet dat de dood snel zal naderen, valt er nog een hoop te regelen. Wat wil ik als ik overlijd? Wie zijn erbij betrokken? Vragen waar je nog nooit over heb nagedacht. Ik kan u helpen om een antwoord te geven op die vragen.

begeleiden naar de aankomende overlijden.

Door mijn specialisatie “uitvaarten waarbij mensen met een verstandelijke beperking zijn betrokken” kan ik begeleiding van woon- en werkinstellingen, ouders/vertegenwoordigers handvatten geven wanneer een persoon met een beperking betrokken is bij een aankomend overlijden. Door het inzetten van mijn kennis, hulpmiddelen, symbolen en rituelen  kan ik hen helpen om een afscheid visueel en concreet te maken.

MiStoRia sterf- en rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding

Rouwen is afscheid nemen van iets wat dierbaars is. Verdriet waardoor jij niet goed kan functioneren. Rouwen is arbeid en heeft zijn tijd nodig. Soms komt het rouwen veel later na de uitvaart. Om de rouw te verzachten, bied ik nabestaanden mogelijkheden aan die daarbij kunnen helpen. 

 

Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen

Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen kan geuit worden door veranderd gedrag. Gedrag wat niet direct geuit wordt na het verlies, maar pas later. Een gemis wat later na de uitvaart wordt gerealiseerd door mensen met een verstandelijke beperking en kinderen. Voor begeleiding, ouders/vertegenwoordiger of team van school is het niet altijd duidelijk dat veranderd gedrag gerelateerd kan zijn aan rouw. 

 

Voorlichting aan team

Het is raadzaam om een team van een woon- en werkinstelling en school vooraf voor te lichten voordat een persoon met een verstandelijke beperking of kind betrokken is bij een aankomend overlijden. Op aanvraag geef ik voorlichting aan  teams. Samen over de dood praten. Wat vind jij moeilijk en wat niet? Kan een ander teamlid het oppakken wanneer jij het moelijk vindt?  Waarom is het belangrijk dat iemand met een verstandelijke beperking of kind betrokken is bij een overlijden. Ik laat hulpmiddelen zien die ingezet kunnen worden om de personen in kwestie voor te bereiden op de dood. 

 

Mocht u gebruik willen maken van voorlichting aan uw team, vraag dan even naar de mogelijkheden. 

 

POPtalk

Wanneer het moeilijk is om gedachtens in woorden uit te drukken kan ik bij rouw- en verlies POPtalk inzetten. Met deze methode breng ik aspecten van iemands belevingswereld in beeld. 

knutselen: Happertje vragen over dood
PDF – 3,0 MB 689 downloads