Privacybeleid

 

Privacybeleid MiStoRia Uitvaartbegeleider heeft toestemming nodig om persoonsgegevens te verwerken voor de voorbespreking en/of uitvoer van een uitvaart. In onze gesprekken wordt u gevraagd om toestemming te geven door middel van het ondertekenen van een daartoe opgesteld formulier.

De opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. uitvoering van de, met u, besproken uitvaart;

2. om te voldoen aan de op MiStoRia Uitvaartbegeleider rustende wet- en regelgeving;

3. om u te kunnen informeren en adviseren;

4. in het kader van de afhandeling van klachten: voor de daadwerkelijke afhandeling verwijzen wij u naar de Algemene 

 

Voorwaarden van MiStoRia Uitvaartbegeleider, u ontvangt deze bij uw begroting;

5. relatiebeheer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van de overledene:

* Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

* Adresgegevens;

* Geboortedatum en geboorteplaats;

* Overlijdensdatum en overlijdensplaats;

* BSN;

* IBAN (t.b.v. uitkeringen verzekeringspolissen).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van de opdrachtgever:

* Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

* Adresgegevens;

* Contactgegevens;

* Geboortedatum en geboorteplaats;

* ID kopie (t.b.v. uitkeringen verzekeringspolissen).

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de uitvaart worden de opgenomen persoonsgegevens gedeeld met:

* Transporteur;

* Bloemist;

* Begraafplaats / Crematorium;

* Steenhouwer;

* Kerkgenootschap;

* Gemeente;

* Cateraars;

* Audiovisuele dienstverleners;

* Verzekeraars;

* Media (rouwadvertenties en online condoleanceregister).

=============================================================

U kunt de door u gegeven toestemming op ieder moment intrekken door contact op te nemen met MiStoRia.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen u graag met uw vragen.