Uitvaartbegeleider

Heel graag wil ik, Ria van der Zon, u helpen met het regelen van de begrafenis of crematie door goed naar u te luisteren, zodat uw wensen begrepen worden. Samen met u kijk ik naar de mogelijkheden. Het is voor mij belangrijk om naasten bij te staan, te begeleiden en wegwijs te maken indien zich een overlijden aandient.

Een begeleiding met zorg, rust en alle mogelijke aandacht.

 

Uitvaartbegeleider die ook gespecialiseerd is in uitvaarten waarbij mensen met een verstandelijke beperking betrokken zijn.....

Voorspelbaarheid, duidelijkheid en eerlijkheid is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Door mijn ervaring als moeder met een zoon met een beperking, door mijn werkervaring bij dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en mijn kennis uit mijn onderzoek "Hoe begeleid je een uitvaart waarbij mensen met een verstandelijke beperking zijn betrokken?", weet ik goed dat de dood voor deze doelgroep lastig te begrijpen is. Het betrekken van deze groep bij een uitvaart is normaal. Wanneer dit op een goede manier wordt begeleid, kun je voor hen de dood visualiseren en concreet maken. Dit is belangrijk voor de rouwverwerking.  Samen met familie en/of begeleiders zoek ik een vorm die recht doet aan hun behoeften.

 

Wat kunt u van mij verwachten:

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek met begroting. 
 • Stap voor stap regel ik wat er moet gebeuren
 • De verzorging professioneel en respectvol, als u wilt, mag samen
 • Regelen van opbaren tot uitvaartlocaties
 • Lichte balseming (Thanatopraxie), kan ook thuis
 • Samen een persoonlijk afscheid vormgeven
 • Transparant en open in de kosten die eraan verbonden zijn
 • Creatief, inspirerend met originele ideeën, maar altijd stijlvol
 • Oprechte aandacht voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die nabij staan
 • Ondersteunt u waar nodig is bij het nemen van afscheid en rouw. 
 • Elke dag contact tijdens de uitvaartweek. 

 

MiStoRia Uitvaartbegeleider

Ria van der Zon

info@mistoria-vanderzon.nl

06-11136234/0348-691398

 

Dit is wat IK wil

Met behulp van een wensenboekje kunt u wensen vastleggen voor uw uitvaart. Wensen die voor nabestaanden het makkelijk maken om een keuze te maken na uw overlijden. Op aanvraag wil ik u graag een wensenboekje opsturen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik hieronder een aangepast wensenboekje. Een hulpmiddel om wensen voor de uitvaart vast te leggen met picto's, foto's en tekeningen.

Dit is wat IK wil
PDF – 2.0 MB

Sterf- en rouwbegeleiding

Sterfbegeleiding

Dood hoort bij het leven! Maar als je weet dat de dood snel zal naderen, valt er nog een hoop te regelen. Wat wil ik als ik overlijd? Wie zijn erbij betrokken? Vragen waar je nog nooit over heb nagedacht. Ik kan u helpen om een antwoord te geven op die vragen.

begeleiden naar de aankomende dood.

Door mijn specialisatie “uitvaarten waarbij mensen met een verstandelijke beperking zijn betrokken” kan ik begeleiding van woon- en werkinstellingen, ouders/vertegenwoordigers handvatten geven wanneer een persoon met een beperking betrokken is bij een aankomend overlijden. Door het inzetten van mijn kennis, hulpmiddelen, symbolen en rituelen  kan ik hen helpen om een afscheid visueel en concreet te maken.

 

Rouwbegeleiding

Rouwen is afscheid nemen van iets wat dierbaars is. Verdriet waardoor jij niet goed kan functioneren. Rouwen is arbeid en heeft zijn tijd nodig. Soms komt het rouwen veel later na de uitvaart. Om de rouw te verzachten, bied ik nabestaanden mogelijkheden aan die daarbij kunnen helpen. 

 

Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen

Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen kan ook geuit worden door veranderd gedrag. Gedrag wat niet direct geuit wordt na het verlies, maar pas later. Een gemis wat later na de uitvaart wordt gerealiseerd door mensen met een verstandelijke beperking en kinderen. Voor begeleiding, ouders/vertegenwoordiger of team van school is het niet altijd duidelijk dat veranderd gedrag gerelateerd kan zijn aan rouw. 

 

Voorlichting aan team

Het is raadzaam om een team van een woon- en werkinstelling en school vooraf voor te lichten voordat een persoon met een verstandelijke beperking of kind betrokken is bij een aankomend overlijden. Op aanvraag geef ik voorlichting aan  teams. Samen over de dood praten. Wat vind jij moeilijk en wat niet? Kan een ander teamlid het oppakken wanneer jij het moelijk vindt?  Waarom is het belangrijk dat iemand met een verstandelijke beperking of kind betrokken is bij een overlijden. Ik laat hulpmiddelen zien die ingezet kunnen worden om de personen in kwestie voor te bereiden op de dood. 

 

Mocht u gebruik willen maken van voorlichting aan uw team, vraag dan even naar de mogelijkheden. 

 

POPtalk

Wanneer het moeilijk is om gedachtens in woorden uit te drukken kan ik bij rouw- en verlies POPtalk inzetten. Met deze methode breng ik aspecten van iemands belevingswereld in beeld.